Fotogaléria

7.2. - 9.2.2013 - Amadeus 2013 Brno

XX. ročník Medzinárodnej Mozartovskej súťaže pre mladých klaviristov do 11rokov
5. Kategória: Szilárd Nagy z tr. uč. Mgr.art E. Domsitzovej 2.miesto