Erasmus+ 2020/22
Europe Shapes Our Lives - Európa formuje naše životy

  • Slovensko Slovensko
  • Španielsko Francúzsko
  • Taliansko Taliansko
  • Fínsko Fínsko
  • Nemecko Nemecko

Zmluva

Stiahnite si zmluvu vo formáte PDF

O projekte

Na obdobie 2020-2022 naša škola získala grant Erasmus+. Koordinátorom projektu je Kopernikus-Gymnasium Rheine Nemecko, partneri: Sotungin Lukio Ja Etalukio Vantaa Fínsko, Lycée Xavier Mallet Le Teil Francúzsko, Istituto Tecnico Economico "Enrico Tosi" Busto Arsizio Taliansko a naša škola.

Do projektu sú zapojení žiaci výtvarného a hudobného odboru vo veku 15 a 16 rokov, pod vedením dvoch učiteľov. Cieľom projektu je oboznámiť študentov o dedičstve a rozmanitosti Európy, o jej inštitúciách, princípoch a politických rozhodnutiach. Projekt tiež podporuje školskú komunitu v aktívnom žití a formovaní Európy. Posilnia sa jazykové kompetencie a počítačové zručnosti našich študentov.

Dlhodobým efektom projektu je upriamiť pozornosť na Európske inštitúcie. Naše školské komunity sa dozvedia viac o ideách, princípoch a výzvach Európskej únie a spoznajú, ako Európa formuje naše životy a čo môžeme spraviť my, keď chceme formovať Európu.

8.10.2020 - Prvý online meeting učiteľov

Na meetingu sa zúčastnili učitelia zo všetkých zapojených škôl. Z dôvodu pandémie sa osobné stretnutia nahrádzajú stretnutiami cez aplikáciu Microsoft Teams. Rozdelili sa úlohy na najbližšie obdobie a určilo sa spôsob ďalšej komunikácie.

Článok v mesačníku - Šamorín a okolie

V miestnom mesačníku je informovaná verejnosť o našom projekte.

Prezentácia o Európe

Presentation - Europe (Stiahnite si prezentáciu vo formáte PPTX)

Vyhodnotenie dotazníka o Európskej únii a jej inštitúciách

EuSouL Questionnaire Results.pdf (Stiahnite si výsledky vo formáte PDF)

2.2.2021 - Prvý meeting cez Microsoft Teams

Študenti po prvý krát mali možnosť komunikovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams na medzinárodnej úrovni.

Prezentovali svoje krajiny, mestá a školu a zároveň diskutovali o problematických otázkach vyskytujúcich sa v dotazníku o európskej únii. Všetky výstupy sú zverejnené na platforme eTwinning-S.OU.L-Europe shapes our lives.

20.4.-23.4.2021 - Beseda s bývalou poslankyňou EU Parlamentu Ing. Edit Bauer CSc.

Skupina žiakov sa zapojila do besedy s bývalou poslankyňou EU Parlamentu Ing. Edit Bauer Csc. Najzaujímavejšie otázky s odpoveďami žiaci zhrnuli do prezentácie.

Presentation - Ing. Edit Bauer CSc. (Stiahnite si prezentáciu vo formáte PPTX)

Prezentácia o Európe II.

Presentation - I am European, because...(Stiahnite si prezentáciu vo formáte PPTX)

3.5.2021 - videomíting žiakov a učiteľov s partnermi z Francúzska

Bolo premietnuté krátke video o našej škole, prezentácie a kvízy.

4.5.2021 videomíting s fínskymi žiakmi a učiteľmi

Premietli sa krátke videá o škole, prezentácie z predchádzajúcich aktivít a kvízy. Na záver videonahrávka koncertu našich žiakov.