Erasmus+ 2020/22
Europe Shapes Our Lives - Európa formuje naše životy

  • Slovensko Slovensko
  • Španielsko Francúzsko
  • Taliansko Taliansko
  • Fínsko Fínsko
  • Nemecko Nemecko

Zmluva

Stiahnite si zmluvu vo formáte PDF

O projekte

Na obdobie 2020-2022 naša škola získala grant Erasmus+. Koordinátorom projektu je Kopernikus-Gymnasium Rheine Nemecko, partneri: Sotungin Lukio Ja Etalukio Vantaa Fínsko, Lycée Xavier Mallet Le Teil Francúzsko, Istituto Tecnico Economico "Enrico Tosi" Busto Arsizio Taliansko a naša škola.

Do projektu sú zapojení žiaci výtvarného a hudobného odboru vo veku 15 a 16 rokov, pod vedením dvoch učiteľov. Cieľom projektu je oboznámiť študentov o dedičstve a rozmanitosti Európy, o jej inštitúciách, princípoch a politických rozhodnutiach. Projekt tiež podporuje školskú komunitu v aktívnom žití a formovaní Európy. Posilnia sa jazykové kompetencie a počítačové zručnosti našich študentov.

Dlhodobým efektom projektu je upriamiť pozornosť na Európske inštitúcie. Naše školské komunity sa dozvedia viac o ideách, princípoch a výzvach Európskej únie a spoznajú, ako Európa formuje naše životy a čo môžeme spraviť my, keď chceme formovať Európu.

8.10.2020 - Prvý online meeting učiteľov

Na meetingu sa zúčastnili učitelia zo všetkých zapojených škôl. Z dôvodu pandémie sa osobné stretnutia nahrádzajú stretnutiami cez aplikáciu Microsoft Teams. Rozdelili sa úlohy na najbližšie obdobie a určilo sa spôsob ďalšej komunikácie.

Článok v mesačníku - Šamorín a okolie

V miestnom mesačníku je informovaná verejnosť o našom projekte.