Hudobný odbor Zenei tagozat

Hudobný odbor na ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho sa teší veľkej obľube už vyše 60 rokov. Bol to prvý odbor, ktorý vznikol na škole v roku 1959. Deti a mládež oboznamujeme vedomosťami v hre na klávesových, sláčikových, dychových, bicích nástrojov a spevu. Naši kvalifikovaní pedagógovia vyučujú hru na klavíri, akordeóne, husliach, violončele,gitare, zobcovej, priečnej flaute, saxofóne a rôznych bicích nástrojoch a spev.

Žiaci sa po získaní základov hry na nástroji oboznamujú s interpretáciou rôznych hudobných štýlov tak sólovo ako aj v komorných zoskupeniach a v orchestri. Popri individuálnych hodinách hry na nástroji navštevujú kolektívne vyučovanie hudobnej náuky, kde si osvoja teoretické poznatky dôležité pre komplexný pohľad na umenie. Pravidelným vystupovaním na koncertoch, prehliadkach a súťažiach na domácej pôde, či aj mimo školy na Slovensku ale aj v zahraničí získavajú cenné skúsenosti a zážitky. Pravidelne spolupracujeme s družobnými školami zo Slovenska, Maďarska a Rakúska, organizujeme spoločné tematické koncerty.

Našim cieľom je najtalentovanejších pripraviť na dráhu profesionálneho hudobníka, ale najmä vzbudiť záujem žiakov o hudbu, kultúru, podporiť rozvoj kreativity, umeleckého prejavu a umeleckej sebarealizácie.

Mgr.art. Erika Domsitzová vedúca HO

Az 1959-ben alapított zeneiskolában a zenetagozat jött létre először, így már 50 éve dolgozik aktívan. Jelenleg 285 diák részesül zenei képzésben.

A zenei tagozaton a diákok a következő hangszereken tanulhatnak játszani: zongora, hegedű, cselló (gordonka), harmonika, furulya és fuvola, klarinét, saxofon, trombita, ütős hangszerek, gitár, szintetizátor. Sőt az iskolába jelentkező diákok zeneelméletet, valamit szóló- és kamaraéneket is tanulhatnak. Az iskola vonószenekara rendszeresen közös koncerteken lép fel és közös projekteken dolgozik a hainburgi zeneiskolával. Az együttműködés célja a közös zenélés, mely kialakítja a diákoknál a közös zenei élmény, és összhatás átélését valamint az egyes darabok helyes interpretálására való hajlamot. A legtehetségesebb diákok évente többször is külföldi versenyeken és fesztiválokon vesznek részt, nem kevés sikerrel.

A Német-Šamorínský István Művészeti alapiskola szép koncertteremmel rendelkezik, amelyben rendszeresen szervez diák-, tanár-, és nemzetközi koncerteket is. A nemzetközi kapcsolatok s a közös projektek nagyban gazdagítják az iskola zenei életét és ez az együttműködés a diákok számára is nagyon vonzó.

Természetesen az iskola diákjai jótékonysági akciókon is részt vesznek és olyan rendezvényeken is, melyeket a város szervez.

Az iskola több végzős diákja zenei középiskolákban, konzervatóriumokban vagy a zeneművészeti főiskolán folytatta tanulmányait, de a tanárok fő küldetésüknek azt tekintik, hogy megtanítsák a gyerekeket és az ifjúságot a művészet erejének és szépségének felfedezésére.

Mgr.art Domsitz Erika