Hudobný odbor Zenei tagozat

Hudobný odbor bol prvým odborom, ktorý vznikol v roku 1959 v novozaloženej škole. Aktívne pracuje už 50 rokov. V súčasnosti ho navštevuje 285 žiakov.

V hudobnom odbore sa vyučuje hra na klavíri, husliach, violončele, akordeóne, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, bicích nástrojoch, gitare, keyboarde Žiaci navštevujú hodiny hudobnej náuky, sólového i komorného spevu. Sláčikový súbor pravidelne spolupracuje s Hainburgskou hudobnou školou, pripravujú spoločné projekty. Ich cieľom je spoločné muzicírovanie, ktoré pestuje u žiakov zmysel pre súhru a interpretačnú disciplínu. Najtalentovanejšími žiakmi sa aktívne a úspešne zúčastňujeme na rôznych súťažiach i festivaloch doma i v zahraničí.

Naša škola má krásnu koncertnú sálu, v ktorej pravidelne organizujeme koncerty i s medzinárodnou účasťou. Medzinárodné kontakty a výmenné projekty veľmi obohacujú život školy a sú aj pre žiakov veľmi atraktívne.

Samozrejme naši žiaci účinkujú i na podujatich, ktoré organizuje mesto i na rôznych humanitárnych vystúpeniach.

Viacerí absolventi hudobného odboru pokračovali v štúdiu na stredných odborných školách, konzervatóriách i na VŠMU, ale hlavným poslaním nás pedagógov je učiť deti i mládež objavovať a spoznávať krásu a silu umenia.

Mgr.art. Erika Domsitzová vedúca HO

Az 1959-ben alapított zeneiskolában a zenetagozat jött létre először, így már 50 éve dolgozik aktívan. Jelenleg 285 diák részesül zenei képzésben.

A zenei tagozaton a diákok a következő hangszereken tanulhatnak játszani: zongora, hegedű, cselló (gordonka), harmonika, furulya és fuvola, klarinét, saxofon, trombita, ütős hangszerek, gitár, szintetizátor. Sőt az iskolába jelentkező diákok zeneelméletet, valamit szóló- és kamaraéneket is tanulhatnak. Az iskola vonószenekara rendszeresen közös koncerteken lép fel és közös projekteken dolgozik a hainburgi zeneiskolával. Az együttműködés célja a közös zenélés, mely kialakítja a diákoknál a közös zenei élmény, és összhatás átélését valamint az egyes darabok helyes interpretálására való hajlamot. A legtehetségesebb diákok évente többször is külföldi versenyeken és fesztiválokon vesznek részt, nem kevés sikerrel.

A Német-Šamorínský István Művészeti alapiskola szép koncertteremmel rendelkezik, amelyben rendszeresen szervez diák-, tanár-, és nemzetközi koncerteket is. A nemzetközi kapcsolatok s a közös projektek nagyban gazdagítják az iskola zenei életét és ez az együttműködés a diákok számára is nagyon vonzó.

Természetesen az iskola diákjai jótékonysági akciókon is részt vesznek és olyan rendezvényeken is, melyeket a város szervez.

Az iskola több végzős diákja zenei középiskolákban, konzervatóriumokban vagy a zeneművészeti főiskolán folytatta tanulmányait, de a tanárok fő küldetésüknek azt tekintik, hogy megtanítsák a gyerekeket és az ifjúságot a művészet erejének és szépségének felfedezésére.

Mgr.art Domsitz Erika