Tanečný odbor Tánctagozat

Tanečný odbor Základnej umeleckej školy Štefana Németha - Šamorínskeho ponúka komplexné tanečné vzdelávanie, ktoré je primárne určené žiakom základnej školy od šiestich rokov.

V prvých ročníkoch je výučba zameraná na pohybovú prípravu a vzdelávanie formou hry, cez ľudové i moderné detské piesne.

Vo vyšších ročníkoch sa výučba rozširuje o predmety: klasický tanec, ľudový tanec a moderný tanec. Na druhom stupni vzdelávania (od 15-18 rokov) ponúkame i výučbu historických spoločenských tancov, rozvoj tanečnosti a hlbší pohľad do vývoja tanečného umenia.

Počas školského roka sa organizujú otvorené hodiny pre rodičov, ktorí si môžu pozrieť celý priebeh vyučovacieho procesu.

Žiaci našej školy účinkujú na podujatiach ktoré organizuje mesto Šamorín, na mikulášskych i vianočných vystúpeniach, tanečných večeroch aj na záverečnom koncerte na konci školského roka. Tanečné skúsenosti získavajú žiaci i na rôznych celoslovenských súťažiach.

Absolventi získavajú plnohodnotné vzdelanie, ktorým sa môžu uplatniť na tanečných konzervatóriách a neskôr pokračovať ako tanečníci v domácich i zahraničných divadlách, a tiež ako budúci pedagógovia ZUŠ prípadne VŠMU.

„Tanec je komunikácia medzi telom a dušou. Vyjadruje to, na čo slová nestačia.“
Ruth Saint Denis

Mgr. art. Monika Puhová

...

Mgr. art. Monika Puhová