Aktuality Aktuális

VÁŽENÍ RODIČIA A MILÍ PRIAZNIVCI ZUŠ ŠAMORÍN,

Ďakujeme Všetkým, ktorí sa rozhodnete podporiť našu činnosť a poskytnete nám príspevky 2%, 3% ZAPLATENEJ DANE Z PRIJÍMOV FYZICKÝCH OSôB. Týmito prostriedkami umožníte skvalitniť náš výchovno vyučovací proces a rozšírite ďaľšie možnosti žiakom študujúcim u nás, ktorí vo voľnom čase spoznávajú krásu a silu umenia, čím obohacujú nielen seba,ale aj široké okolie.

Potrebné informácie:
Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Štefana Németha-Šamorínskeho Občianske združenie
Parková 4, 93101 Šamorín
IČO: 173196170566

Tlačivá nájdete TU:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Ocenenia

15.11.2019 - Medzinárodná husľová súťaž Zoltána Kodálya v Galante
Na Medzinárodnej husľovej súťaži Zoltána Kodálya v Galante Anton Bódiš z triedy J.Hideghétyho sa umiestnil v zlatom pásme.

25.11.2018 - Celoštátna spevácka súťaž Kolárovská líra
Dominika Pavlíková z triedy Júlie Janík DisArt sa umiestnila na 1.mieste.

23.11.2018 - VII. ročník súťaže MUSICA CAMERATA Ján Albrecht
VII. ročník celoslovenskej súťaže v komornej hre žiakov ZUŠ MUSICA CAMERATA Ján Albrecht 2018:
Barbara Kováčová a Zsombor Bulcsú Varga z triedy Mgr.art.Eriky Domsitzovej sa umiestnili v zlatom pásme.

16.11.2018 - Medzinárodná husľová súťaž Zoltána Kodálya Galanta
Tomáš Gaál a Antal Bódiš z triedy Jenő Hideghétyho sa umiestnili v striebornom pásme.

25.5.2018 - Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch pre ZUŠ v Nových Zámkoch
Dávid Rafael Dobos - zlaté a strieborné pásmo, Adam Janovčík, Branislav Bíroš - bronzové pásmo, žiaci z triedy Jozefa Banyáka, DiS.art.

11.5.2018 - Okresná spevácka súťaž Slávik Slovenska
Ľudmila Merry Žilinská z triedy Dárii Pavlovej, DiS.art - 1.miesto,
Ema Czéreová z triedy Bc.Ivany Gaálovej - 2.miesto.

11.5.2018 - X.celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na zobcové flauty Zahrajže nám píšťalôčka, Nové Zámky
Peter Hecht z triedy Mgr.art Jaroslava Ročeka - striborné pásmo,
Júlia Savková z triedy Mgr.Zuzany Šeligovej - bronzové pásmo,
Miriam Jelinková z triedy Mgr.art.Jaroslava Ročeka - bronzové pásmo,
komorná hra Nina Šeligová a Karolína Vonyiková z triedy Mgr.Zuzany Šeligovej strieborné pásmo.

Na Celoslovenskej súťažnej prehliadke v hre na bicích nástrojoch v Nových Zámkoch sa Dávid Dobos z triedy Jozefa Banyáka DiS.art.umiestnil v kategórii B-1 v zlatom pásme,v kategórii B-2 v zlatom pásme,v kategórii B-3 v striebornom pásme a získal ocenenie laureát kategórie B.

Na medzinárodnej výtvarnej súťaži pre deti a mládež vo Fínsku sa na tému "Jedlo" zúčastnilo 5880 prác zo 77 krajín sveta.
Za ZUŠ Šamorín získala diplom Zuzana Kucháriková z tr.p.uč. akad.mal. Anny Mrázikovej

Na výtvarnej súťaži "Voda je život" vyhlásenej Vodárenskou spoločnosťou Bratislava sa zúčastnili a umiestnili žiaci:
F. Nalezinek 3.miesto, G. Adamcsek 1.miesto, S. Kapalla 2.miesto z tr.p.uč. akad.mal.Anny Mrázikovej
V.Mezei 1.miesto z tr.p.uč.PaedDr. Ireny Szűcsovej
D.Kissová 1.miesto z tr.p.uč.Mgr. Evy Borárosovej

30.5.2015 - 10.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaži v Hatvane
Na jubilejnom 10. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaži v maďarskom Hatvane "Farebný svet" získali cenu: Alexandra Grancová, David Ftorek, Kristína Szabová z triedy akad.mal.Anny Mrázikovej
Práce žiakov z tried akad.mal. A.Mrázikovej, PaedDr. I. Szűcsovej a Mgr. E. Borárosovej boli vystavené a publikované na jubilejnej výstave (práce: A. Benkovej, A. Grancovej, a. Brňákovej, A. Maniačkovej, T. Barátha, B. Birošovej, R. Bugár, E.Ciordas, P. Došekovej, E. Ferencziovej, H. Huszára, L. Horvátha, J. Kollera)
Na otvorení vystúpil mládežnícky folklórny súbor.
(fotografie nájdete TU)

16.4.2015 - Celoslovenská klavírna súťaž "Schneiderova Trnava"
Barbora Kovács z triedy Mgr.art E. Domsitzovej sa umiestnila v striebornom pásme (fotografie nájdete TU)

5.12. - 7.12. 2014 - Medzinárodná klavírna súťaž Bélu Bartóka
žiak Szilárd Nagy z triedy Mgr.art.Eriky Domsitzovej sa na Medzinárodnej klavírnej súťaži Bélu Bartóka v Budapešti umiestnil v 2.kategórii na 2.mieste.

26.11.2014 sa žiačka Dominika Pavlíková z triedy Eugena Gaála zúčastnila celoslovenskej speváckej súťaže v Prievidzi kde sa umiestnila v zlatom pásme.

12.11. - 13.11. 2014 - Celoslovenská klavírna súťaž "Mladí klaviristi"
Na Celoslovenskej klavírnej súťaži "Mladí klaviristi" v Bratislave sa žiak Szilárd Nagy z triedy Mgr.art Eriky Domsitzovej v 5.kategórii umiestnil na 1.mieste a stal sa absolútnym víťazom súťaže.Mgr.art.Erika Domsitzová získala cenu poroty najúspešnejšiemu pedagógovi.

26.8.2014 - Klavírny workshop doc.Jána Jiraského /JAMU Brno/
Klavírny workshop doc.Jána Jiraského /JAMU Brno/ na Letnom seminári učiteľov hry na klavíri EPTA v Bratislave.Žiak Szilárd Nagy z triedy Mgr.art.Eriky Domsitzovej účinkoval ako model

16.5.2014 - Celoslovenská klavírna súťaž - Nitrianska lutna
Na celoslovenskej klavírnej súťaži Nitrianska lutna v Nitre sa Ida Nyárfásová z triedy Mgr.art.E.Domsitzovej umiestnila na 2.mieste a získala mimoriadnu cenu za najlepšie prevedenie skladby od slovanského autora

Medzinárodná výtvarná súťaž - Proti škodlivým závislostiam
Na medzinárodnej výtvarnej súťaži Proti škodlivým závislostiam získali ocenenie: G.Adamcsek, L.Oros, M.Devečková, A.Benkeová, z triedy ak.mal. A.Mrázikovej

22.11.2013 - Celoslovenská súťaž Violončelová jeseň v Modre
Gergő Nagy žiak Mgr.art.A.Šupkovej sa umiestnil v 5.kategórii v striebornom pásme

19.10.2013 - "Muzikálová hviezda" v Bratislave
Miriam Valenská žiačka I.Németha získala 3.miesto na súťaži mladých interpretov "Muzikálová hviezda" v Bratislave

Talenty pre Slovensko v hre na sláčikových nástrojoch - 1. ročník
Zlaté pásmo: 3.kategória violončelo - Gergő Nagy (z tr.uč. A. Šupková)

"Rozprávky Zlatej záhrady" - výtvarná súťaž
ocenená práca Táňa Pavljučok z triedy akad.mal. A. Mráziková

9.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže "Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2013"
Ocenené práce 2.kategória: Erik Turtev (z tr.uč. PaedDr. Irena Szűcsová), Alexandra Benkeová, Viktória Betušová, Tereza Klčová (z tr.uč.Akad.mal. Anna Mráziková)

5.5.2013 - Divertimento Musicale 2013
Dámske kvarteto 4M - 1.miesto na Krajskom kole súťažnej prehliadky komornej hudby Divertimento Musicale 2013 (Renesančný kaštieľ - Galanta) (fotografie nájdete TU)

24.4.2013 - 13. ročník klavírnej súťaže Schneiderova Trnava
3.kategória Ida Nyárfásová (z triedy Mgr.art. Eriky Domsitzovej) - zlaté pásmo (fotografie nájdete TU)

7.2. - 9.2. 2013 - Amadeus 2013 Brno - XX. ročník Medzinárodnej Mozartovskej súťaže pre mladých klaviristov do 11 rokov (fotografie nájdete TU)
5. Kategória: Szilárd Nagy z tr. uč. Mgr.art E. Domsitzovej 2.miesto

Musica Camerada Ján Albrecht 2012 - IV.ročník celoslovenskej súťaže v komornej hre žiakov v ZUŠ 23.-24. November 2012 Bratislava (fotografie nájdete TU)
1.kategória: Szilárd Nagy - Ida Nyarfásová - Klavírne Duo (z triedy Mgr.art Eriky Domsitzovej) - Zlaté pásmo
4. Kategória: Juraj Boráros - Matej Machurek - akordeónové duo (z triedy Věra Hlaváčková) - Strieborné pásmo

14.11. - 15.11. 2012 - "Mladí Klaviristi 2012"
8. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže v Bratislave
3.kategória: 1.miesto Szilárd Nagy z triedy Mgr.art Eriky Domsitzovej

24.8.2012 - Letný seminár EPTA 2012
Koncertná sála Eugena Suchoňa, konzervatórium v Bratislave (fotografie nájdete TU)

WORKSHOP prof. Gábora Eckhardta
WORKSHOP prof. Gábora Eckhardta (Akadémia F. Liszta budapešť) so žiakmi slovenských ZUŠ - účinkoval i Szilárd Nagy z tr. uč. Mgr.art E. Domsitzovej

Júl 2012 - WORKSHOP VO
Workshop s lektorom Grigory Gurevichom z USA (fotografie nájdete TU)

Vystúpenie žiakov Sz. Nagya a J.Borárosa na koncerte v Zichiho paláci

Medzinárodná výtvarná súťaž "Lidice"
čestné uznanie - Gabriel Adamcsek

27.4. - 29.4. 2012 - Detský hudobný festival Jána Cikkera Banská Bystrica
Sólová hra na klavíri: 1.kategória
Szilárd Nagy (tr.uč.Mgr.art. Domsitzová Erika) Zlaté pásmo, víťaz kategórie

26.4.2012 - Schneiderova Trnava - 12. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže štvorručná hra
1.kategória: Szilárd Nagy - Villő Varga (tr.uč.Mgr.art. Domsitzová Erika) Zlaté pásmo
Cena za najlepšiu interpretáciu skladby - Boccherini: Menuet č.1 Nyárfásová Ida - Greman Dorka (tr.uč.Mgr.art. Domsitzová Erika) Bronzové pásmo

Výtvarná súťaž pri príležitosti "Svetového dňa vody"
Hlavná cena Vodárenskej spoločnosti: Kristína Szabová
Ocenení: Peter Janoško, Lukáš Oros, Dávid Ftorek, Alexandra Benkeová, Martin Kohút

19.3.2012 - Husľová súťaž Mosonmagyaróvár
1.miesto a hlavná cena poroty Laura Tésiová

Medzinárodná talentová súťaž "ASTRA talent"
Veronika Mikušová (tr.uč. Akad,mal. Anna Mráziková) získala cenu v medzinárodnej talentovej súťaži "ASTRA talent", ktorú vypísala spoločnosť ASTRA CEESp.zo.o. a medzinárodný dom umenia pre deti - Bibiana. Zúčastnených bolo 1003 prác. Ocenené práce sú použité v kalendári ASTRA 2012.

2.12.2011 - Medzinárodná klavírna súťaž Bélu Bartóka v Budapešti
Pochvalné uznanie poroty za vynikajúce účinkovanie - Szilárd Nagy (z triedy Mgr.art Eriky Domsitzovej)

11.11.2011 - Celoslovenská klavírna súťaž Pála Kadošu v Leviaciach
absolútny víťaz: Szilárd Nagy (žiak z tr. Mgr.art. Eriky Domsitzovej) a cena Slovenského rozhlasu a cena EMCY za najlepšiu dramaturgiu

30.9.2011 - Dôstojná spoločná oslava svetového dňa hudby koncertom medzinárodného mládežníckeho orchestra Hainburg - Šamorín - Mosonmagyaróvár v Mosonmagyaróvári

Medzinárodná výtvarná súťaž - Poľsko Toruň "Vždy zelené vždy modré"
čestné uznanie: Nathaniel Abraham, Daniela Gabčová, Alexandra Kardosová z triedy Akad.mal. Anny Mrázikovej

Výtvarný odbor
Medzinárodná výstava v meste Budapešť - Dom maďarskej kultúry - na tému "Moja rodina" z triedy Akad.mal. Anny Mrázikovej
- zlatý diplom: Kristína Szabová
- strieborný diplom: Tamara Klčová
- bronzový diplom: Dominika Tomčíková

17.6.2011 - Tanečný odbor
Spoločný koncert tanečného konzervatória E. Jaczovej v Bratislave a ZUŠ Štefana Németha - Šamorínskeho

13.5.2011 - Tanečný odbor
3.Miesto na celoslovenskej súťaži ZUŠ v Nových Zámkoch s choreografiou "More"

August 2011 - Majstrovský kurz - Komárno
Szilárd Nagy a Bálint Lovász

V projekte Občianskeho združenia Ain Karim
získala Réka Ambrusová 2.miesto - téma "Moje mesto", kolektív žiakov 3.ročníka (z triedy Akad.mal. Anny Mrázikovej) čestné uznanie, Csáder Tomáš 3.miesto (z triedy PaeDr. Ireny Szűcsovej)

V okresnej súťaži "Polícia očami detí"
získali cenu (z tiredy Akad.mal. Anny Mrázikovej):
V 1.kategórií: Anna Maniačková, Andrea Berdisová
V 2.kategórií: Dávid Ftorek, Dominika Tomčíková, Zuzana Kucháriková, Tamara Klčová, Henrich Huszár
V 3.kategórií: László Kálmán

Medzinárodná výtvarná súťaž "Lidice"
čestné uznanie - Zuzana Kucháriková

31.3.2011 - Klavír 1A Kategória
Zlaté pásmo Szilárd Nagy a Ida Nyárfásová z triedy Mgr.art E. Domsitzovej.
Cena za najlepšiu interpretáciu skladby od J. Hanuša "Vrabčí beseda"

17.2.2011 - Komárno - Majstrovský kurz hry na klavíri
Lektor - Eckhardt Gábor, profesor klavírnej hry Univerzity F. Liszta a zástupca riaditeľa Konzervatória B. Bartóka v Budapešti - účinkovanie žiakov Bálinta Lovásza a Szilárda Nagya.

3. ročník celoslovenskej súťaže v komornej hre žiakov ZUŠ MUSICA CAMERATA Jána Albrechta
v 2. kategórií bola udelená cena bronzové pásmo: Veronike Nagyovej, Gergő Nagy, Jang Chen - komorné trio ZUŠ Štefana Németha - Šamorínskeho, Šamorín, tr. uč. Aranka Šupková
v 4. kategórií bola udelená cena strieborné pásmo akordeónovému duu ZUŠ Štefana Németha - Šamorínskeho, Šamorín: Jurajovi Borárosovi, Matejovi Machurekovi, tr. uč. Věra Hlaváčková

Győr - 4. Poľský festival
Lovász Bálint z triedy Mgr. art Eriky Domsitzovej

Mladí klaviristi: Celoslovenská súťaž v hre na klavíri
1. miesto v 1.kategórií Szilárd Nagy z triedy Mgr. art Eriky Domsitzovej

5.11. 2010 - Koncert a odovzádvanie cien víťazov celoslovenskej súťaže Nitrianska lutna 2010
zvíťazil Nagy Szilárd, tr.uč Mgr.art Erika Domszitzová

28.10 - 31.10.2010 - 1.Medzinárodná klavírna súťaž Jenő Takácsa v Grazi(Rakúsko)
Bálint Lovász z triedy Mgr. art Eriky Domsitzovej

Medzinárodná výtvarná súťaž vo Fínsku, 14. ročník 2010
Čestné uznanie: Romana Habánová (uč. akad. mal. Anna Mráziková)

Medzinárodná výtvarná súťaž Hatvan(Maďarsko) - Téma: Svätý otec Ján Pavol II.
Bronzové pásmo: Dorka Varga (uč. Slávka Bulíková)
Zvláštna cena: Patrik Longauer (uč. akad. mal. Anna Mráziková), Kitti Horváth (uč. PaeDr. Irena Szűcsová)
Čestné uznanie: Andrea Husvéthová, Magdolna Bódis, Katka Mifkovičová, Miriam Valenská, Ema Knežovičová, Jessica Deáková, Marianna Mocsonokyová, Natália Stohlová, Tomáš Kukunberg, Kitti Baráth, Michaela Šoltýsová, Erik Turtev

9.6. - 10.6.2010 - IX. Medzinárodný festival akordeonistov Euromusette - Godentango
Juraj Boráros, akordeón (z triedy Věry Hlaváčkovej) Strieborné pásmo, IV. kategória

24.5.2010 - Divertimento musicale - krajské kolo komornej hudby v Galante

23.5.2010 - "Chopin a my" - prehliadka mladých klaviristov z diela Fryderyka Chopina (VŠMU Bratislava)
Bálint Lovász z triedy Mgr. art Eriky Domsitzovej

Celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou "Nitrianska lutna 2010"
Szilárd Nagy - klavír, 1.miesto (z triedy Mgr.art Eriky Domsitzovej)
Juraj Boráros - akordeón, 3.miesto (z triedy Viery Hlaváčkovej)

Celoslovenská súťaž ZUŠ "Schneiderova Trnava"
štvorručná hra na klavíri v 1. kategórií strieborné pásmo: Szilárd Nagy, Villő Vargová (z triedy Eriky Domsitzovej), cena za interpretáciu skladby A. Cholminov: Kuriatka

Celoslovenská klavírna súťaž "Klavír 20. a 21. storočia"
1.miesto Jakub Hantabál (z triedy Ingrid Ginzeryovej) v 1. kategórií a cena za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora Jána Cikkera - "Ako padá sneh".

19.2.2010 - Medzinárodná huslová súťaž Maďarsko - Csorna
Strieborné pásmo: Rebeka Orbanová (uč. Brigita Hegyiová), Laura Tésiová, Emília Lengyelová (uč. Jenő Hideghéty)
Bronzové pásmo: Adela Feketeová, Rút Kohútová, Anna Kristina Cséfalvayová

25.11. - 26.11.2009 - "Mladí Klaviristi 2009" celoslovenská súťaž v hre na klavíri (v Bratislave)
1.kategória: Szilárd Nagy - 3.miesto a cena riaditeľky ZUŠ E. Suchoňa (z triedy Eriky Domsitzovej)
2.kategória: Jakub Hantabál - 3.miesto (z triedy Ingrid Ginzeryovej)

Dňa 14.11.2009 získal na celoslovenskej klavírnej súťaži P. Kadosu v Leviciach klavirista Bálint Lovász z triedy Mgr. art Eriky Domsitzovej 1. miesto a cenu Revického za najlepšiu interpretáciu skladby od skladateľa P. Kadosu

Medzinárodná výtvarná súťaž v Maďarsku v meste Hatvan - Vyznamenanie pre celú kolekciu výtvarných prác:
Lelkes Barbara - strieborné pásmo
Kristína Szabová - bronzové pásmo