Talentové skúšky Tehetségvizsgák

Vážení rodičia,
prosíme do 7. júna poslať vyplnené prihlášky na šk.rok 2022/2023 na e-mailovú adresu školy – zussamorin@gmail.com, podpísať ich stačí osobne pred prijímacími skúškami.

Následne dostanete e-mailom termín, presný čas a dátum, kedy sa máte dostaviť do budovy školy.
Riad. školy PaedDr. Irena Szűcsová

Prijímacie skúšky do Hudobného odboru:

Termíny prijímacích talentových skúšok do Hudobného odboru: 14. a 15. júna 2022

Na prijímacie skúšky si treba pripraviť jednu ľudovú pieseň, ktorú dieťa zaspieva.

Rytmus sa preskúša krátkym rytmickým cvičením, ktoré dieťa zopakuje.

Všetko sa deje v príjemnom ovzduší, snažíme sa navodiť maximálne uvoľnenú atmosféru, pani učiteľky sú milé, prítomní sú samozrejme aj rodičia.

O výsledku budete informovaní e-mailom.

Prijímacie skúšky do Výtvarného odboru:

Termín talentových prijímacích skúšok do Výtvarného odboru: 14.júna 2022 v čase od 14.00 do 17.00 na prvom poschodí v ateliéri číslo 26.

Prijímacie skúšky do Tanečného odboru:

Termín talentových prijímacích skúšok do Tanečného odboru: 16.júna 2022 v čase od 14.00 do 17.00 na prvom poschodí v tanečnej sále, číslo 27.

Zenei tagozat: 2022. június 14. és 2022. június 15.
Képzőművészeti tagozat: 2022. június 14. 14:00 - 17:00
Tánctagozat: 2022. június 16. 14:00 - 17:00