Talentové skúšky Tehetségvizsgák

Pre deti od 6 rokov na školský rok 2020/2021.

Vážení rodičia,
prosíme poslať vyplnené prihlášky na šk.rok 2020/2021 na emailovú, prípadne poštovú adresu našej školy do 20. júna. Následne Vám telefonicky oznámime čas a miesto talentových skúšok, ktorých predpokladaný termín bude 24. a 25. augusta.
Riad. školy PaedDr. Irena Szűcsová

Jelentkezés 6 éves kortól.

Vážení rodičia,
prosíme poslať vyplnené prihlášky na šk.rok 2020/2021 na emailovú, prípadne poštovú adresu našej školy do 20. júna. Následne Vám telefonicky oznámime čas a miesto talentových skúšok, ktorých predpokladaný termín bude 24. a 25. augusta.
Riad. školy PaedDr. Irena Szűcsová