Výška školného v školskom roku Tandíj az idei iskolaévre

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Šamorín č.15/2011 (ďalej len "VZN") ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školácha školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín v znení VZN č.16/2009, VZN č.4/2011 a VZN č.6/2011

Prípravné štúdium

Prípravné štúdium vo všetkých odboroch: 10€ na mesiac

Základné štúdium

Individuálne vyučovanie (nástrojová výuka žiakov v hudobnom odbore) na I. II. stupni: 12€ na mesiac

Rozšírené vyučovanie (nástrojová výuka žiakov v hudobnom odbore) na I. II. stupni: 15€ na mesiac

Kolektívne vyučovanie (výuka žiakov vo výtvarnom odbore a v tanečnom odbore na I. II. stupni, skupinové vyučovanie v hudobnom odbore): 10€ na mesiac

Štúdium pre dospelých

Individuálne vyučovanie:
- tí ktorí študovali na našej škole na I. a II. stupni základného štúdia: 15€ na mesiac
- ostatné študujúci aj pracujúci: 20€ na mesiac

Kolektívne vyučovanie:
- tí ktorí študovali na našej škole na I. a II. stupni základného štúdia: 12€ na mesiac
- ostatné študujúci aj pracujúci: 20€ na mesiac

Suma školného sa uhrádza na číslo účtu IBAN: SK30 0200 0000 0017 9135 5055, ktoré je vedené vo VÚB pob. Šamorín.

Előkészítő osztály - minden tagozaton: 80€/ hónap

Az alapképzés

Egyéni oktatás (a diákok hangszeren való oktatása) I. és II. fokozat: 12€/ hónap

Bővített oktatás (a diákok hangszeren való oktatása) I. és II. ciklusban: 15€/ hónap

Csoportos oktatás (diákok oktatása tánc- és képzőművészeti tagozaton I. és II. fokozat, csoportos zeneoktatás): 10€/ hónap

Felnőttképzés

Egyéni oktatás:
- Azoknak a diákoknak, akik az I. és II. fokozat a mi iskolánkban végezték el: 15€/ hónap
- A többi személynek: 20€/ hónap

Csoportos oktatás:
- Azoknak a diákoknak, akik az I. és II. fokozat a mi iskolánkban végezték el: 12€/ hónap
- A többi személynek: 20€/ hónap

DokumentyDokumentumok

Školský vzdelávací program

ZmluvySzerződések

Orange Slovakia - zmena paušálu (február 2022)

Dodatok č.3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny (november 2021)

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov (marec 2021)

Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov PFUK (február 2021)

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Telekom (január 2021)

Dodatok k zmluve - Orange (december 2020)

Zmluva o reklame (jún 2020)

Zmluvy (január 2020)

Zmluvy (december 2019)

Zmluvy (november 2019)

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny (november 2019)

Zmluvy (január 2019)

Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačnkých služieb (pridané 18.12.2018)

Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb (pridané 21.11.2018)

Zmluvy (pridané 26.10.2018)

Zmluvy (pridané 15.1.2018)

Zmluvy (pridané 10.11.2015)

Zmluvy (pridané 03.02.2015)

Zmluvy (pridané 28.11.2014)

Zmluva o dodávke vody

Zmluvy (pridané 30.6.2011)

Zmluvy - T-com, Orange

ObjednávkyMegrendelések

Obj. september 2022

Obj. august 2022

Obj. máj 2022

Obj. marec 2022

Obj. február 2022

Obj. september 2021

Obj. august 2021

Obj. júl 2021

Obj. jún 2021

Obj. máj 2021

Obj. marec 2021

Obj. december 2020

Obj. november 2020

Obj. október 2020

Obj. september 2020

Obj. marec 2020

Obj. február 2020

Obj. december 2019

Obj. november 2019

Obj. október 2019

Obj. september 2019

Obj. za obdobie: júl 2019

Obj. Erasmus+, obdobie máj 2019

Obj. za obdobie: máj 2019

Obj. Erasmus+, obdobie apríl 2019

Obj. Erasmus+, obdobie marec 2019

Obj. za obdobie: marec 2019

Obj. za obdobie: január 2019

Obj. Erasmus+, obdobie január 2019

Obj. za obdobie: december 2018

Obj. za obdobie: november 2018

Obj. Erasmus+, obdobie september 2018

Obj. za obdobie: apríl, máj 2018

Obj. za obdobie: apríl 2018

Obj za obdobie: marec 2018

Obj za obdobie: január 2018

Obj za obdobie: december 2017

Obj za obdobie: november 2017

Obj za obdobie: október 2017

Obj za obdobie: september 2017

Obj za obdobie: august 2017

Obj za obdobie: júl 2017

Obj za obdobie: jún 2017

Obj za obdobie: máj 2017

Obj za obdobie: december 2016

Obj za obdobie: jún 2016

Obj za obdobie: apríl 2016

Obj. za obdobie: február 2016

Obj. za obdobie december 2015

Obj. za október 2015

Obj. september 2015

Obj za obdobie júl 2015

Obj za obdobie jún 2015

Obj. za obdobie máj 2015

Obj. za obdobie apríl 2015

Obj. za obdobie marec 2015

Obj. za obdobie december 2014

Obj. za obdobie november 2014

Obj. za obdobie október 2014

Obj. za obdobie september 2014

Obj. za jún, júl,august

Obj. za obdobie marec – jún 2014

Obj. za mesiac marec 2014

Obj. za mesiac február 2014

Obj. za mesiac január 2014

Obj. za mesiac september 2013

Obj. za mesiac august 2013

Obj. za obdobie: marec 2013

Obj. za obdobie: január 2013

Obj. za obdobie od 20.11.2012 – do 31.12.2012

Objednávky za obdobie: august, september 2012

Objednávky za obdobie: jún, júl 2012

Objednávky za obdobie: máj 2012

Objednávky za obdobie od 1.7.2011 do 28.7.2011

Objednávky za obdobie od 6.5.2011 do 13.5.2011

Objednávky za obdobie od 15.3.2011 - do 31.3.2011

Objednávky za obdobie od 25.2.2011 - do 14.3.2011

Objednávky za obdobie od 27.1.2011 - do 24.2.2011

Objednávky za obdobie od 1.1.2011 - do 26.1.2011

FaktúrySzámlák

Fa za obdobie od 1.10.2022 do 31.10.2022

Fa za obdobie od 1.9.2022 do 30.9.2022

Fa za obdobie od 1.8.2022 do 31.8.2022

Fa za obdobie od 1.7.2022 do 31.7.2022

Fa za obdobie od 1.6.2022 do 30.6.2022

Fa za obdobie od 1.5.2022 do 31.5.2022

Fa za obdobie od 1.4.2022 do 30.4.2022

Fa za obdobie od 1.3.2022 do 31.3.2022

Fa za obdobie od 1.2.2022 do 28.2.2022

Fa za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022

Fa za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021

Fa za obdobie od 1.11.2021 do 30.11.2021

Fa za obdobie od 1.10.2021 do 31.10.2021

Fa za obdobie od 1.9.2021 do 30.9.2021

Fa za obdobie od 1.8.2021 do 31.8.2021

Fa za obdobie od 1.7.2021 do 31.7.2021

Fa za obdobie od 1.6.2021 do 30.6.2021

Fa za obdobie od 01.05.2021 - 31.05.2021

Fa za obdobie od 01.04.2021 - 30.04.2021

Fa za obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021

Fa za obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021

Fa za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021

Fa za obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020

Fa za obdobie od 01.11.2020 - 30.11.2020

Fa za obdobie od 01.10.2020 - 31.10.2020

Fa za obdobie od 01.09.2020 - 30.09.2020

Fa za obdobie od 01.08.2020 - 31.08.2020

Fa za obdobie od 01.07.2020 - 31.07.2020

Fa za obdobie od 01.07.2020 - 31.07.2020

Fa za obdobie od 01.06.2020 - 30.06.2020

Fa za obdobie od 01.05.2020 - 31.05.2020

Fa za obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020

Fa za obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020

Fa za obdobie od 01.02.2020 - 28.02.2020

Fa za obdobie od 01.01.2020 - 31.01.2020

Fa za obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019

Fa za obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019

Fa za obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019

Fa za obdobie od 01.09.2019 - 30.9.2019

Fa za obdobie od 01.08.2019 - 31.8.2019

Fa za obdobie od 01.07.2019 - 31.7.2019

Fa za obdobie od 01.06.2019 - 30.6.2019

Fa za obdobie od 01.05.2019 - 31.5.2019

Fa za obdobie od 01.04.2019 - 30.4.2019

Fa za obdobie od 01.03.2019 - 31.3.2019

Fa za obdobie od 01.02.2019 - 28.2.2019

Fa za obdobie od 01.01.2019 - 31.1.2019

Fa za obdobie od 01.12.2018 - 31.12.2018

Fa za obdobie od 01.11.2018 – do 30.11.2018

Fa za obdobie od 01.10.2018 – do 31.10.2018

Fa za obdobie od 01.09.2018 – do 30.09.2018

Fa za obdobie od 01.08.2018 – do 31.08.2018

Fa za obdobie od 01.07.2018 – do 31.07.2018

Fa za obdobie od 01.06.2018 – do 30.06.2018

Fa za obdobie od 01.05.2018 – do 31.05.2018

Fa za obdobie od 01.04.2018 – do 30.04.2018

Fa za obdobie od 01.03.2018 – do 31.03.2018

Fa za obdobie od 01.02.2018 – do 28.02.2018

Fa za obdobie od 01.01.2018 – do 31.01.2018

Fa za obdobie od 01.12.2017 – do 31.12.2017

Fa za obdobie od 01.11.2017 – do 30.11.2017

Fa za obdobie od 01.10.2017 – do 31.10.2017

Fa za obdobie od 01.09.2017 – do 30.09.2017

Fa za obdobie od 01.08.2017 – do 31.08.2017

Fa za obdobie od 01.07.2017 – do 31.07.2017

Fa za obdobie od 01.06.2017 – do 30.06.2017

Fa za obdobie od 01.05.2017 – do 31.05.2017

Fa za obdobie od 01.04.2017 – do 30.04.2017

Fa za obdobie od 01.03.2017 – do 31.03.2017

Fa za obdobie od 01.02.2017 – do 28.02.2017

Fa za obdobie od 01.01.2017 – do 31.01.2017

Fa za obdobie od 01.12.2016 – do 31.12.2016

Fa za obdobie od 01.11.2016 – do 30.11.2016

Fa za obdobie od 01.10.2016 – do 31.10.2016

Fa za obdobie od 01.09.2016 – do 30.09.2016

Fa za obdobie od 01.08.2016 – do 31.08.2016

Fa za obdobie od 01.07.2016 – do 31.07.2016

Fa za obdobie od 01.06.2016 – do 30.06.2016

Fa za obdobie od 01.05.2016 – do 31.05.2016

Fa za obdobie od 01.04.2016 – do 30.04.2016

Fa za obdobie od 01.03.2016 – do 31.03.2016

Fa za obdobie od 01.02.2016 – do 29.02.2016

Fa za obdobie od 01.01.2016 – do 31.01.2016

Fa za obdobie od 01.12.2015 – do 31.12.2015

Fa za obdobie od 01.11.2015 – do 30.11.2015

Fa za obdobie od 01.10.2015 – do 31.10.2015

Fa za obdobie od 01.9.2015 – do 30.9.2015

Fa za obdobie od 01.8.2015 – do 31.8.2015

Fa za obdobie od 29.6.2015 – do 31.7.2015

Fa za obdobie od 1.6.2015 – do 28.6.2015

Fa za obdobie od 1.5.2015 – do 31.5.2015

Fa za obdobie od 1.4.2015 – do 30.4.2015

Fa za obdobie od 1.3.2015 – do 31.3.2015

Fa za obdobie od 1.2.2015 – do 28.2.2015

Fa za obdobie od 1.1.2015 – do 31.1.2015

Fa za obdobie od 1.12.2014 – do 31.12.2014

Fa za obdobie od 1.11.2014 – do 30.11.2014

Fa za obdobie od 1.10.2014 – do 31.10.2014

Fa za obdobie od 1.10.2014 – do 31.10.2014

Fa za obdobie od 18.8.2014 – do 30.9.2014

Fa za obdobie od 1.8.2014 – do 22.8.2014

Fa za obdobie od 1.7.2014 – do 31.7.2014

Fa za obdobie od 1.6.2014 – do 30.6.2014

Fa za obdobie od 1.5.2014 – do 31.5.2014

Fa za obdobie od 1.4.2014 – do 30.4.2014

Fa za obdobie od 1.3.2014 – do 31.3.2014

Fa za obdobie od 1.2.2014 – do 28.2.2014

Fa za obdobie od 1.1.2014 – do 31.1.2014

Fa za obdobie od 1.12.2013 – do 31.12.2013

Fa za obdobie od 1.11.2013 – do 31.11.2013

Fa za obdobie od 1.10.2013 – do 31.10.2013

Fa za obdobie od 1.9.2013 – do 30.9.2013

Fa za obdobie od 1.8.2013 – do 31.8.2013

Fa za obdobie od 1.7.2013 – do 31.7.2013

Fa za obdobie od 1.6.2013 – do 20.6.2013

Fa za obdobie od 26.4.2013 – do 31.5.2013

Fa za obdobie od 1.4.2013 – do 25.4.2013

Fa za obdobie od 26.3.2013 – do 31.3.2013

Fa za obdobie od 1.3.2013 – do 25.3.2013

Fa za obdobie od 1.2.2013 – do 28.2.2013

Fa za obdobie od 2.1.2013 – do 31.1.2013

Fa za obdobie od 15.12.2012 – do 31.12.2012

Fa za obdobie od 9.11.2012 – do 14.12.2012

Fa za obdobie od 16.10.2012 – do 8.11.2012

Fa za obdobie od 21.9.2012 – do 15.10.2012

Fa za obdobie od 1.9.2012 – do 20.9.2012

Fa za obdobie od 1.8.2012 – do 31.8.2012

Fa za obdobie od 21.7.2012 – do 31.7.2012

Fa za obdobie od 1.7.2012 – do 20.7.2012

Fa za obdobie od 1.6.2012 – do 18.6.2012

Fa za obdobie od 16.5.2012 – do 31.5.2012

Fa za obdobie od 1.5.2012 – do 15.5.2012

Fa za obdobie od 1.4.2012 – do 30.4.2012

Fa za obdobie od 1.1.2012 – do 16.3.2012

Fa za obdobie od 2.1.2012 – do 2.2.2012

Fa za obdobie od 25.11.2011 – do 15.12.2011

Fa za obdobie od 25.10.2011 – do 24.11.2011

Fa za obdobie od 1.10.2011 – do 24.10.2011

Faktúry za obdobie od 21.9.2011 do 30.9.2011

Faktúry za obdobie od 16.9.2011 do 20.9.2011

Faktúry za obdobie od 19.8.2011 do 16.9.2011

Faktúry za obdobie od 29.7.2011 do 18.8.2011

Faktúry za obdobie od 27.6.2011 do 28.7.2011

Faktúry za obdobie od 14.5.2011 - do 31.5.2011

Faktúry za obdobie od 6.5.2011 - do 13.5.2011

Faktúry za obdobie od 20.4.2011 - do 5.5.2011

Faktúry za obdobie od 1.4.2011 - do 19.4.2011

Faktúry za obdobie od 15.3.2011 - do 31.3.2011

Faktúry za obdobie od 25.2.2011 - do 14.3.2011

Faktúry za obdobie od 12.2.2011 - do 24.2.2011

Faktúry za obdobie od 27.1.2011 - do 11.2.2011

Faktúry za obdobie od 1.1.2011 - do 26.1.2011