Fotogaléria

30.5.2015 - 10.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaži v Hatvane

Na jubilejnom 10. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaži v maďarskom Hatvane "Farebný svet" získali cenu:
Alexandra Grancová, David Ftorek, Kristína Szabová z triedy akad.mal.Anny Mrázikovej
Práce žiakov z tried akad.mal. A.Mrázikovej, PaedDr. I. Szűcsovej a Mgr. E. Borárosovej boli vystavené a publikované na jubilejnej výstave (práce: A. Benkovej, A. Grancovej, a. Brňákovej, A. Maniačkovej, T. Barátha, B. Birošovej, R. Bugár, E.Ciordas, P. Došekovej, E. Ferencziovej, H. Huszára, L. Horvátha, J. Kollera)
Na otvorení vystúpil mládežnícky folklórny súbor.