Fotogaléria

Musica Camerata Ján Albrecht 2012"

IV.ročník celoslovenskej súťaže v komornej hre žiakov v ZUŠ 23.-24. November 2012 Bratislava