Fotogaléria

12.10.2013 - Medzinárodná výtvarná súťaž v Hatvane

Odovzdávanie cien na medzinárodnej výtvarnej súťaži v Hatvane v Maďarsku. Kinga Mészárosová z triedy ak. mal. A.Mrázikovej získala bronzové pásmo a Viktória Polláková z triedy I.Szűcsovej získala zvláštnu cenu.