Fotogaléria Fotógaléria

Lavičky našich osobnostíNagyjaink padjai

Spoločnosť CZ Slovakia a Občianske združenie Pre Šamorín chce zachovať a dôstojne si uctiť pamiatku významných osobností mesta Šamorín vytvorením cesty slávy na Pomlejskej ulici. Cieľom projektu je udržať živú spomienku týchto osobností a ich dedičstvo,ktoré nám zanechali. Vniesť do povedomia nastupujúcej generácii mená slávnych šamorínčanov XX.storočia.

Mená štyroch osobností sa viažu aj k histórii našej školy. Hudobný skladateľ,pedagóg hudby,organista - Štefan Németh - Šamorínsky,Helena Hudeková-učiteľka hry na klavíri,zakladateľka umeleckej školy,dlhoročná riaditeĺka školy, Pavel Skriba-učiteľ výtvarného odboru Ladislav Pokstaller-učiteľ hudobného odboru,zbormajster

A CZ Slovakia Polgári Társulás és a Somorjáért Polgári Társulás meg szeretné őrizni a város neves szülötteinek emlékét és a pomléi úti dicsőség sétány kialakításával méltó módón akar tisztelegni előttük. A projekt célja, hogy életben tartsuk ezeknek a személyiségeknek az emlékét és az örökséget, amit ránk hagytak. Szeretnénk, ha a következő generáció tagjai is emlékezetükbe vésnék a XX század neves somorjai személyiségeinek nevét.

Négy neves szülött iskolánk történelméhez is kapcsolódik. A zeneszerző, zenetanár Németh- Šamorínsky István, akiről intézményünk a nevét kapta, Hudáčeková Helena zongoratanár, a zeneiskola alapítója és igazgatója, Skriba Pál képzőművész és rajztanár valamint Pokstaller László, zenetanár és koncertmester.