Fotogaléria

20.11.2015 - Celoslovenská klavírna súťaž Pála Kadošu v Leviciach

Na celoslovenskej klavírnej súťaži Pála Kadošu v Leviciach sa žiačka Ida Nárfásová z triedy Mgr.art Eriky Domsitzovej umiestnila na 1.mieste