Fotogaléria

24.-26.3.2017 - medzinárodná klavírna súťaž v San Sebastián

Žiačka Villő Varga z triedy Mgr.art.Eriky Domsitzovej sa zúčastnila medzinárodnej klavírnej súťaže v San Sebastián v Španielsku, kde jej bolo udelené čestné uznanie za klavírny výkon.