Fotogaléria

4.4.2017 - Prehliadka jazzovej, populárnej a filmovej hudby v hre na klavíri na ZUŠ Hálkova

Na prehliadke jazzovej, populárnej a filmovej hudby v hre na klavíri na ZUŠ Hálkova v Bratislave účinkovali Richard Puss z triedy Mgr.art.Eriky Domsitzovej a Viktória Németh z triedy Evy Vargovej