Fotogaléria

26.2.2018 - klavírna súťaž Zoltána Nagya v Győri

Annabelle Hecht z triedy Mgr.art. Eriky Domsitzovej sa umiestnila v striebornom pásme