Fotogaléria

27.4.2018 - Klavírna súťažná prehliadka 2018 v Sládkovičove

Anna Lelkes - strieborné pásmo z triedy Mgr. Eva Hecht
Annabelle Hecht - zlaté pásmo z triedy Mgr. art. Eriky Domsitzovej
Viktória Németh - zlaté pásmo a absolútny víťaz kategórie z triedy Evy Vargovej, DiS. art.