Fotogaléria

12.4.-13.4.2022 - Husľová súťaž a súťaž v komornej hre v Mosonmagyaróvári

12.4.2022 na regionálnej husľovej súťaži v Mosonmagyaróvári žiaci z triedy J.Hideghétyho získali umiestnenie : Karolina Medík-strieborné pásmo a Antal Bódis-zlaté pásmo a mimoriadne ocenenie.
13.4.2022 na regionálnej súťaži v komornej hre v Mosonmagyaróvári sa žiaci A.Mókusz a M.Klička z triedy Mgr.Evy Hecht ,V.Varga a Zs.Varga z triedy Mgr.art.E .Domsitzovej,B.Kovács a Zs.Varga z triedy Mgr.art.E.Domsitzovej,N.Šeligová ,S.Knezu a J.Savková-trio zobcová flauta-z triedy Mgr.Z.Šeligovej sa všetci umiestnili v zlatom pásme