Fotogaléria

24.4.2022 - "Zlatá brána" - okresné kolo

Detský festival ľudovej hudby:
R.Farkas, T.Ráczová, z triedy Bc.I.Gaálovej a S.Hrašnová z triedy J.Janik sa umiestnili v zlatom pásme.
S.Hrašnová sa na krajskej súťaži umiestnila v bronzovom pásme.