Fotogaléria

20.10.2022 - Celoslovenská klavírna súťaž Schneiderova Trnava

Sofia Šefčíková - zlaté pásmo a zvláštna cena za interpretáciu, pedagóg: Mgr.art.Erika Domsitzová