Fotogaléria

11.11. - 12.11.2022 - Umelecké podujatie "Rodinné striebro"

Aktívna účasť Sofie Šefčíkovej z triedy Mgr.art.Eriky Domsitzovej na klavírnych kurzoch pod vedením doc.Jordany Palovičovej Art.D. v rámci umeleckého podujatia "Rodinné striebro" na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave.