Fotogaléria

15.11.2022 - Celoslovenská klavírna súťaž "Piano v modernom rytme"

Ema Slabejová - zlaté pásmo,1.miesto, pedagóg:Eva Vargová DiS.art
štvorručná hra Annabelle Hecht, Anna Lelkes - zlaté pásmo, 1.miesto, pedagóg Mgr..Eva Hecht,Mgr.art.Erika Domsitzová